KURS CUDÓW - PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELI

Wszelkie prawa udostępnione! Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie niniejszego tłumaczenia jest dozwolone, a nawet mile widziane.

Spis treści

 1. WSTĘP
 2. KIM SĄ BOŻY NAUCZYCIELE?
 3. KIM SĄ ICH UCZNIOWIE?
 4. CO TO SĄ POZIOMY NAUCZANIA?
 5. CO CHARAKTERYZUJE BOŻYCH NAUCZYCIELI?
 6. JAK DOKONUJE SIĘ UZDROWIENIE?
 7. CZY UZDROWIENIE JEST PEWNE?
 8. CZY UZDRAWIANIE POWINNO BYĆ POWTARZANE?
 9. JAK MOŻNA UNIKNĄĆ POSTRZEGANIA STOPNI TRUDNOŚCI?
 10. CZY W SYTUACJI ŻYCIOWEJ BOŻYCH NAUCZYCIELI SĄ WYMAGANE ZMIANY?
 11. JAK ZREZYGNOWAĆ Z OSĄDZANIA?
 12. CZY MOŻLIWY JEST POKÓJ NA TYM ŚWIECIE?
 13. ILU NAUCZYCIELI BOGA JEST POTRZEBNYCH BY ZBAWIĆ ŚWIAT?
 14. JAKIE JEST PRAWDZIWE ZNACZENIE OFIARY?
 15. JAKI BĘDZIE KONIEC ŚWIATA?
 16. CZY KAŻDY BĘDZIE SĄDZONY GDY NASTANIE KONIEC?
 17. JAK NAUCZYCIEL BOŻY POWINIEN SPĘDZAĆ SWÓJ DZIEŃ?
 18. JAK BOŻY NAUCZYCIELE RADZĄ SOBIE Z MAGICZNYMI MYŚLAMI?
 19. JAK DOKONUJE SIĘ KOREKCJI?
 20. CO TO JEST SPRAWIEDLIWOŚĆ?
 21. CO TO JEST POKÓJ BOGA?
 22. JAKA JEST ROLA SŁÓW W UZDRAWIANIU?
 23. W JAKI SPOSÓB UZDROWIENIE I POJEDNANIE SĄ ZE SOBĄ POWIĄZANE?
 24. CZY JEZUS MA SZCZEGÓLNE MIEJSCE W UZDRAWIANIU?
 25. CZY ISTNIEJE REINKARNACJA?
 26. CZY MOCE PARAPSYCHICZNE SĄ POŻĄDANE?
 27. CZY MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z BOGIEM?
 28. CZYM JEST ŚMIERĆ?
 29. CZYM JEST ZMARTWYCHWSTANIE?
 30. A JEŚLI CHODZI O RESZTĘ

Tytuł oryginału: A COURSE IN MIRACLES MANUAL FOR TEACHERS

Pierwsze wydanie oryginału „Kursu cudów” jest domeną publiczną od dnia 27 kwietnia 2004 roku zgodnie z prawomocnym orzeczeniem amerykańskiego sądu. Niniejsze tłumaczenie ukończono w maju 2006 roku.

Ostatnie zmiany i poprawki wprowadzono w czerwcu 2007 roku.

Tłumaczył Romuald Lipu-Akohard.