Woda zamiast feromonów

Feromony to substancje chemiczne wydzielane przez żywe organizmy, które pozwalają im w pewnym sensie komunikować się między sobą. Najpierw feromony zostały ujawnione u owadów i roślin oraz u niektórych kręgowców. Najczęściej badane feromony to te, które są uwalniane przez samice w celu zwabienia samców i zachęcenia do podtrzymania gatunku. Czytaj dalej