Objawy stresu

Reakcja stresowa to naturalny mechanizm obronny. W sytuacji zagrożenia, organizm przełącza się w tryb, w którym priorytetem jest zmobilizowanie wszystkich sił aby przetrwać kryzysową sytuację.

Reakcja organizmu na stres przebiega w trzech, kolejno po sobie następujących etapach.

Faza mobilizacji

Na tym etapie organizm przygotowuje się do rozwiązania problemu. Towarzyszą temu następujące reakcje: zwiększenie wydzielania hormonów, przyspieszenie akcji serca, pogłębienie i przyspieszenie oddechu, zwiększenie napięcia mięśni, wzrost ciśnienia krwi, zmniejszenie wrażliwości na ból, przyspieszenie przemiany materii, wzrost wydolności i siły fizycznej. Mogą pojawić się gwałtowne emocje: strach, złość, gniew. Często występują trudności z koncentracją oraz utrata kontaktu z otoczeniem. Zdarzają się też takie reakcje, jak pobudzenie, niecierpliwość, przymus działania, agresja.

Faza aktywności

W tej fazie zmagamy się z rozwiązaniem problemu. Nagromadzona energia jest zużywana na działanie.

Po stresie konieczny jest relaks

Faza wyczerpania

To ostatni etap stresu. Po wyczerpaniu się nagromadzonej energii, konieczny jest okres odpoczynku i regeneracji. Jeśli problem został rozwiązany i mamy czas na relaks, wówczas spokojnie wracamy do zwykłej aktywności. W przeciwnej sytuacji, może powstać stan chronicznego stresu, ciągłego napięcia i wyczerpania fizycznego oraz psychicznego.

Reakcja organów podczas stresu

  • Oczy. Rozszerzenie źrenic.
  • Ślinianki. Zmniejszenie wydzielania śliny – suchość w ustach.
  • Układ sercowo-naczyniowy. Przyspieszenie akcji serca.
  • Płuca. Rozszerzenie oskrzeli, przyspieszenie oddechu.
  • Żołądek, trzustka. Zmniejszenie wydzielania soków trawiennych.
  • Wątroba. Zwiększenie metabolizmu glukozy.
  • Nadnercza. Wydzielanie adrenaliny i noradrenaliny.
  • Jelita. Spowolnienie perystaltyki jelit.
  • Układ wydalniczy. Rozluźnienie mięśni pęcherza moczowego.

Dodaj komentarz