KURS CUDÓW - ĆWICZENIA

Wszelkie prawa udostępnione! Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie niniejszego tłumaczenia jest dozwolone, a nawet mile widziane.

Spis treści

Wprowadzenie

 1. Wstęp

CZĘŚĆ 1

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Przegląd I   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   Przegląd II   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   Przegląd III   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   Przegląd IV   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   Przegląd V   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   Wstęp do lekcji 181-200   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   Przegląd VI   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220

CZĘŚĆ 2

  Wstęp   Co to jest przebaczenie?   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   Co to jest zbawienie?   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   Czym jest ten świat?   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   Co to jest grzech?   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   Czym jest ciało?   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   Kim jest Chrystus?   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   Kim jest Duch Święty?   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   Czym jest Rzeczywisty Świat?   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   Co to jest Powtórne Przyjście?   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   Co to jest Sąd Ostateczny?   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   Czym jest Stworzenie?   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   Co to jest ego?   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   Co to jest cud?   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   Kim jestem?   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   Końcowe lekcje   361-365   Zakończenie

POUCZENIA

 1. Co to jest przebaczenie?
 2. Co to jest zbawienie?
 3. Czym jest ten świat?
 4. Co to jest grzech?
 5. Czym jest ciało?
 6. Kim jest Chrystus?
 7. Kim jest Duch Święty?
 8. Czym jest Rzeczywisty Świat?
 9. Co to jest Powtórne Przyjście?
 10. Co to jest Sąd Ostateczny?
 11. Czym jest Stworzenie?
 12. Co to jest ego?
 13. Co to jest cud?
 14. Kim jestem?

Tytuł oryginału: A COURSE IN MIRACLES WORKBOOK

Pierwsze wydanie oryginału „Kursu cudów” jest domeną publiczną od dnia 27 kwietnia 2004 roku zgodnie z prawomocnym orzeczeniem amerykańskiego sądu. Niniejsze tłumaczenie ukończono w maju 2006 roku.

Ostatnie zmiany i poprawki wprowadzono w czerwcu 2007 roku.

Tłumaczył Romuald Lipu-Akohard.