Wpływ Laminine na poziom kortyzolu

Aby ustalić oddziaływanie suplementu diety Laminine na poziom kortyzolu w organizmie, przeprowadzono badania, których wyniki zostały opublikowane na łamach Physicians Desk Reference. Badania przeprowadzono na grupie 28 pacjentów, w tym 16 kobiet i 12 mężczyzn, w wieku od 36 do 83 lat. Jak Laminine wpływa na poziom kortyzolu?

Badania rozpoczęto od określenia poziomu kortyzolu w ślinie u każdego z uczestników. Zbadany poziom kortyzolu został określony jako poziom odniesienia, indywidualny dla każdego z uczestników badania. Poziom kortyzolu w ślinie mierzono również trzy razy dziennie, co każdy piąty dzień trwania badania, kiedy zmieniano ilość suplementu diety przyjmowanego przez pacjenta.

restilen

Średnie obniżenie poziomu kortyzolu u wszystkich uczestników badania wyniosło prawie 24%. 16 osób zaczynało badanie od większej dawki Laminine, cztery kapsułki dwa razy dziennie. 12 osób zaczynało badanie od mniejszej dawki Laminine, jedna kapsułka dwa razy dziennie. U uczestników, którzy zaczynali od wyższej dawki Laminine, w ciągu czterech pierwszych dni poziom kortyzolu w ślinie obniżył się istotnie w porównaniu do pacjentów, którzy rozpoczęli udział w badaniu od niższej dawki. Jednak pod koniec badania różnica na korzyść grupy z wyższą dawką została zniwelowana.

Pod koniec badania, całkowite obniżenie poziomu kortyzolu wyniosło 27% u kobiet i 19% u mężczyzn.

Choć wyniki tych badań mogą się wydawać zachęcające, to jednak do ich weryfikacji niezbędne są dodatkowe testy, które obejmą bardziej liczną grupę osób.

Dodaj komentarz