Skutki uboczne palenia e-papierosów

Bez wątpienia e-papierosy mają wiele zalet w stosunku do tradycyjnych papierosów, jednak ogólnodostępne informacje nie są jednoznaczne. Różnice konstrukcyjne, mnogość zastosowanych komponentów i potencjalnie toksycznych składników utrudniają wydanie jednoznacznego werdyktu. E-papierosy mogą być pomocne w rzuceniu palenia, jako że są mniejszym źródłem nikotyny niż papierosy tradycyjne. Do tej pory nie są dostępne informacje na temat potencjalnych skutków ubocznych palenia e-papierosów wynikających z używania ich przez dłuższy czas.

Istnieją uzasadnione obawy o atrakcyjności tego produktu dla osób z uzależnieniem od tytoniu. Jako nowinka technologiczna dostępna z szerokim wachlarzem opcji zapachowych e-papierosy mogą być atrakcyjne dla młodszych użytkowników.

 

W zakresie informacji dotyczących skutków ubocznych stosowania elektronicznych papierosów istnieją poważne luki. Nie istnieją standardy dotyczące składników, jakości i technologii produkcji. Nie wiemy jakie w przyszłości będą efekty długotrwałego i systematycznego narażania się na ekspozycję nikotyny w aerozolu, aromatów i glikolu propylenowego. Nie są także określone ilości nikotyny, jakie przedostają się do organizmu.

Kolejną istotną kwestią związaną z efektami zdrowotnymi używania e-papierosów jest ryzyko związane z nikotyną stosowaną do przygotowania liquidów. Zanotowano wzrastającą ilość przypadkowego zatrucia nikotyną, zwłaszcza przez dzieci.

E-papierosy mają potencjalnie duże znaczenie na poprawienie zdrowia społeczeństwa, jednak jak na dzień dzisiejszy brak jest wystarczających danych aby potwierdzić długoterminowe korzyści wynikające ze stosowania elektronicznych papierosów.

Dodaj komentarz