Skutki uboczne palenia e-papierosów

Bez wątpienia e-papierosy mają wiele zalet w stosunku do tradycyjnych papierosów, jednak ogólnodostępne informacje nie są jednoznaczne. Różnice konstrukcyjne, mnogość zastosowanych komponentów i potencjalnie toksycznych składników utrudniają wydanie jednoznacznego werdyktu. E-papierosy mogą być pomocne w rzuceniu palenia, jako że są mniejszym źródłem nikotyny niż papierosy tradycyjne. Do tej pory nie są dostępne informacje na temat potencjalnych skutków ubocznych palenia e-papierosów wynikających z używania ich przez dłuższy czas.

Istnieją uzasadnione obawy o atrakcyjności tego produktu dla osób z uzależnieniem od tytoniu. Jako nowinka technologiczna dostępna z szerokim wachlarzem opcji zapachowych e-papierosy mogą być atrakcyjne dla młodszych użytkowników.

 

W zakresie informacji dotyczących skutków ubocznych stosowania elektronicznych papierosów istnieją poważne luki. Nie istnieją standardy dotyczące składników, jakości i technologii produkcji. Nie wiemy jakie w przyszłości będą efekty długotrwałego i systematycznego narażania się na ekspozycję nikotyny w aerozolu, aromatów i glikolu propylenowego. Nie są także określone ilości nikotyny, jakie przedostają się do organizmu.

Kolejną istotną kwestią związaną z efektami zdrowotnymi używania e-papierosów jest ryzyko związane z nikotyną stosowaną do przygotowania liquidów. Zanotowano wzrastającą ilość przypadkowego zatrucia nikotyną, zwłaszcza przez dzieci.

E-papierosy mają potencjalnie duże znaczenie na poprawienie zdrowia społeczeństwa, jednak jak na dzień dzisiejszy brak jest wystarczających danych aby potwierdzić długoterminowe korzyści wynikające ze stosowania elektronicznych papierosów.

Podziel się opinią... Napisz jak Ty sobie radzisz...