KURS CUDÓW - TEKST

Wszelkie prawa udostępnione! Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie niniejszego tłumaczenia jest dozwolone, a nawet mile widziane.

Spis treści

Wstęp

 1. Od tłumacza
 2. WPROWADZENIE

Rozdział 1 - ZNACZENIE CUDÓW

 1. Zasady Cudów
 2. Objawienie, czas i Cuda
 3. Pojednanie a Cuda
 4. Ucieczka z ciemności
 5. Pełnia i Duch
 6. Iluzja potrzeb
 7. Zniekształcenia impulsów skłaniających do czynienia Cudów

Rozdział 2 - ODDZIELENIE A POJEDNANIE

 1. Początki oddzielenia
 2. Pojednanie jako obrona
 3. Boży ołtarz
 4. Uzdrowienie jako uwolnienie od lęku
 5. Funkcja cudotwórcy
 6. Lęk i konflikt
 7. Przyczyna i skutek
 8. Znaczenie sądu ostatecznego

Rozdział 3 - POSTRZEGANIE BEZ WINY

 1. Pojednanie bez ofiary
 2. Cuda jako prawdziwe postrzeganie
 3. Postrzeganie a wiedza
 4. Błąd i ego
 5. Tam, gdzie postrzeganie nie sięga
 6. Osąd a problem z uznaniem autorytetu
 7. Stwarzanie a własny wizerunek

Rozdział 4 - ZŁUDZENIA EGO

 1. Wprowadzenie
 2. Właściwe nauczanie i właściwe uczenie się
 3. Ego i fałszywa autonomia
 4. Miłość bez konfliktu
 5. Tak nie musi być
 6. Złudzenie ego-ciała
 7. Nagrody od Boga
 8. Stwarzanie a porozumiewanie się

Rozdział 5 - UZDRAWIANIE I CAŁKOWITOŚĆ

 1. Wprowadzenie
 2. Zaproszenie dla Ducha Świętego
 3. Głos w imieniu Boga
 4. Przewodnik w podróży ku zbawieniu
 5. Nauczanie i uzdrawianie
 6. Użycie winy przez ego
 7. Czas i wieczność
 8. Decyzja w imieniu Boga

Rozdział 6 - LEKCJE MIŁOŚCI

 1. Wprowadzenie
 2. Przesłanie ukrzyżowania
 3. Alternatywa dla projekcji
 4. Zaniechanie ataku
 5. Jedyna odpowiedź
 6. Lekcje Ducha Świętego

Rozdział 7 - DARY KRÓLESTWA

 1. Ostatni krok
 2. Prawo Królestwa
 3. Rzeczywistość Królestwa
 4. Uzdrawianie jako rozpoznanie prawdy
 5. Uzdrawianie i niezmienność umysłu
 6. Przez czujność do pokoju
 7. Całość królestwa
 8. Niewiarygodna wiara
 9. Rozprzestrzenianie królestwa
 10. Pomieszanie bólu i radości
 11. Stan łaski

Rozdział 8 - POWROTNA PODRÓŻ

 1. Kierunek Programu Nauki
 2. Różnica między Uwięzieniem a Wolnością
 3. Święte Spotkanie
 4. Dar Wolności
 5. Niepodzielna Wola Synostwa
 6. Skarb Boga
 7. Ciało jako Środek Łączności
 8. Ciało jako Środek albo Cel
 9. Uzdrawianie jako Poprawione Postrzeganie

Rozdział 9 - AKCEPTACJA POJEDNANIA

 1. Akceptacja Rzeczywistości
 2. Odpowiedź na Modlitwę
 3. Korekcja Błędu
 4. Plan Przebaczenia Ducha Świętego
 5. Nieuzdrowiony Uzdrowiciel
 6. Akceptacja bliźniego
 7. Dwie Oceny
 8. Wspaniałość a Poczucie Własnej Ważności

Rozdział 10 - BOŻKI CHOROBY

 1. Wprowadzenie
 2. W Domu u Boga
 3. Decyzja aby Zapomnieć
 4. Bóg Choroby
 5. Koniec Choroby
 6. Wyparcie się Boga

Rozdział 11 - BÓG ALBO EGO

 1. Wprowadzenie
 2. Dary Ojcostwa
 3. Zaproszenie do Uzdrawiania
 4. Z Ciemności do Światła
 5. Dziedzictwo Syna Bożego
 6. „Dynamika” Ego
 7. Budzenie się ku Odkupieniu
 8. Warunek Rzeczywistości
 9. Problem i jego Rozwiązanie

Rozdział 12 - PROGRAM NAUKI DUCHA ŚWIĘTEGO

 1. Osąd Ducha Świętego
 2. Sposób, aby Przypomnieć Sobie Boga
 3. Inwestowanie w Rzeczywistość
 4. Szukanie i Znajdowanie
 5. Rozsądny Program Nauki
 6. Widzenie Chrystusowe
 7. Spoglądanie do Wewnątrz
 8. Przyciąganie Miłości do Miłości

Rozdział 13 - ŚWIAT BEZ WINY

 1. Wprowadzenie
 2. Niewinność i Niezniszczalność
 3. Niewinny Syn Boga
 4. Lęk przed Odkupieniem
 5. Funkcja Czasu
 6. Dwa Uczucia
 7. Odnalezienie Teraźniejszości
 8. Docieranie do Rzeczywistego Świata
 9. Od Postrzegania do Wiedzy
 10. Chmura Winy
 11. Uwolnienie od Winy
 12. Pokój Nieba

Rozdział 14 - NAUCZANIE W IMIENIU PRAWDY

 1. Wprowadzenie
 2. Warunki Uczenia się
 3. Szczęśliwy Uczeń
 4. Decyzja o Niewinności
 5. Twoja funkcja w Pojednaniu
 6. Krąg Pojednania
 7. Światło Porozumiewania się
 8. Współdzielenie Postrzegania z Duchem Świętym
 9. Święte Miejsce Spotkania
 10. Odzwierciedlenie Świętości
 11. Równość Cudów
 12. Test Prawdy

Rozdział 15 - ŚWIĘTA CHWILA

 1. Dwa Zastosowania Czasu
 2. Koniec Wątpliwości
 3. Małość kontra Wielkość
 4. Praktykowanie Świętej Chwili
 5. Święta Chwila a Szczególne Związki
 6. Święta Chwila i Prawa Boga
 7. Niepotrzebna Ofiara
 8. Jedyny Rzeczywisty Związek
 9. Święta Chwila i Nieodparty Urok Boga
 10. Czas Odrodzenia
 11. Boże Narodzenie jako Koniec Ofiary

Rozdział 16 - PRZEBACZENIE ILUZJOM

 1. Prawdziwa Empatia
 2. Moc Świętości
 3. Satysfakcja z Nauczania
 4. Iluzja i Rzeczywistość Miłości
 5. Wybór Spełnienia
 6. Most do Rzeczywistego Świata
 7. Koniec Iluzji

Rozdział 17 - PRZEBACZENIE I ŚWIĘTY ZWIĄZEK

 1. Sprowadzenie Fantazji do Prawdy
 2. Świat, Któremu Przebaczono
 3. Cienie Przeszłości
 4. Dwa Obrazy
 5. Uzdrowiony Związek
 6. Ustanowienie Celu
 7. Wezwanie do Wiary
 8. Warunki Pokoju

Rozdział 18 - PRZEMIJANIE SNU

 1. Zastąpiona Rzeczywistość
 2. Podstawy Snu
 3. Światło we Śnie
 4. Mała Chęć
 5. Szczęśliwy Sen
 6. Poza Ciałem
 7. Nie Muszę Nic Robić
 8. Mały Ogród
 9. Dwa Światy

Rozdział 19 - OSIĄGNIĘCIE POKOJU

 1. Uzdrowienie i Wiara
 2. Grzech kontra Błąd
 3. Nierzeczywistość Grzechu
 4. Przeszkody na Drodze do Pokoju

Rozdział 20 - WIZJA ŚWIĘTOŚCI

 1. Wielki Tydzień
 2. Dar z Lilii
 3. Grzech jako Rodzaj Przystosowania
 4. Wstąpienie do Arki
 5. Ci, Którzy Zwiastują Wieczność
 6. Świątynia Ducha Świętego
 7. Spójność Środka i Celu
 8. Widzenie Bezgrzeszności

Rozdział 21 - ROZUM I POSTRZEGANIE

 1. Wstęp
 2. Zapomniana Pieśń
 3. Odpowiedzialność za Widzenie
 4. Wiara, Przekonanie i Widzenie Duchowe
 5. Strach przed Spojrzeniem do Wewnątrz
 6. Funkcja Rozumu
 7. Rozum przeciw Szaleństwu
 8. Ostatnie Pytanie bez Odpowiedzi
 9. Wewnętrzna Zmiana

Rozdział 22 - ZBAWIENIE I ŚWIĘTY ZWIĄZEK

 1. Wprowadzenie
 2. Przesłanie Świętego Związku
 3. Bezgrzeszność bliźniego
 4. Rozum i Rodzaje Błędów
 5. Rozgałęzienie Drogi
 6. Słabość i Potrzeba Obrony
 7. Światło Świętego Związku

Rozdział 23 - WOJNA PRZECIWKO SOBIE

 1. Wstęp
 2. Przekonania, Których nie da się Pogodzić
 3. Prawa Chaosu
 4. Zbawienie bez Kompromisu
 5. Ponad Polem Bitwy

Rozdział 24 - CEL SZCZEGÓLNOŚCI

 1. Wprowadzenie
 2. Szczególność jako Substytut Miłości
 3. Szczególność jako Zdrada
 4. Przebaczenie Szczególności
 5. Szczególność przeciw Bezgrzeszności
 6. Chrystus w Tobie
 7. Zbawienie od Lęku
 8. Miejsce Spotkania

Rozdział 25 - SPRAWIEDLIWOŚĆ BOGA

 1. Wprowadzenie
 2. Połączenie z Prawdą
 3. Zbawca od Ciemności
 4. Postrzeganie i Wybór
 5. Światło, które Przynosisz
 6. Stan Bezgrzeszności
 7. Szczególna Funkcja
 8. Skała Zbawienia
 9. Sprawiedliwość Przywrócona Miłości
 10. Sprawiedliwość Nieba

Rozdział 26 - PRZEJŚCIE

 1. „Ofiara” z Jedności
 2. Wiele Form; Jedna Korekcja
 3. Pogranicze
 4. Miejsce, Które Grzech Opuścił
 5. Mała Przeszkoda
 6. Wyznaczony Przyjaciel
 7. Prawa Uzdrawiania
 8. Natychmiastowość Zbawienia
 9. Ponieważ Oni Przybyli
 10. Koniec Niesprawiedliwości

Rozdział 27 - UZDRAWIANIE SNU

 1. Obraz ukrzyżowania
 2. Strach przed Uzdrowieniem
 3. Ponad Wszystkimi Symbolami
 4. Spokojna Odpowiedź
 5. Przykład Uzdrowienia
 6. Świadkowie Grzechu
 7. Ten, który Śni Sen
 8. „Bohater” Snu

Rozdział 28 - USUNIĘCIE LĘKU

 1. Pamięć Teraźniejszości
 2. Odwrócenie Skutku i Przyczyny
 3. Zgoda na Połączenie
 4. Wielkie Połączenie
 5. Alternatywa wobec Snów o Strachu
 6. Sekretne Przyrzeczenia
 7. Arka Bezpieczeństwa

Rozdział 29 - PRZEBUDZENIE

 1. Zamknięcie Luki
 2. Przybycie Gościa
 3. Świadkowie Boga
 4. Role Snu
 5. Niezmienne Miejsce Zamieszkania
 6. Przebaczenie i Koniec Czasu
 7. Nie Szukaj na Zewnątrz Siebie
 8. Antychryst
 9. Przebaczający Sen

Rozdział 30 - NOWY POCZĄTEK

 1. Wstęp
 2. Reguły Podejmowania Decyzji
 3. Wolność Woli
 4. Poza Wszelkimi Bożkami
 5. Prawda poza Iluzjami
 6. Jedyny Cel
 7. Uzasadnienie Przebaczenia
 8. Nowa Interpretacja
 9. Niezmienna Rzeczywistość

Rozdział 31 - OSTATECZNA WIZJA

 1. Prostota Zbawienia
 2. Idąc z Chrystusem
 3. Samooskarżanie
 4. Prawdziwa Alternatywa
 5. Pojęcie jaźni a Jaźń
 6. Rozpoznanie Ducha
 7. Wizja Zbawiciela
 8. Wybierz Jeszcze Raz

Tytuł oryginału: A COURSE IN MIRACLES TEXT

Pierwsze wydanie oryginału „Kursu cudów” jest domeną publiczną od dnia 27 kwietnia 2004 roku zgodnie z prawomocnym orzeczeniem amerykańskiego sądu. Niniejsze tłumaczenie ukończono w maju 2006 roku.

Ostatnie zmiany i poprawki wprowadzono w czerwcu 2007 roku.

Tłumaczył Romuald Lipu-Akohard.